Cambridge Online Tutor – Sekce online kurzu ESP English for Accountants v rámci naší vzdělávací e-learningové platformy

Sekce online kurzu Angličtina pro účetní ESP v rámci naší vzdělávací e-learningové platformy Cambridge Online Tutor

Úvod do našeho kurzu Angličtina pro účetní v rámci naší vzdělávací e-learningové platformy Cambridge Online Tutor

Angličtina pro účetní je specializovaný online kurz obchodní angličtiny, skládající se z 56 jednotek angličtiny pro specifické účelya poskytování přibližně 60 hodiny of samostudium pro studenty nebo v smíšené učení s jedním z našich zkušených učitelů.

Cílem kurzu Angličtina pro účetní

Dát studentům na Středně pokročilý, CEFR B1/Upper Intermediate B2 úroveň praxe v obecném a obchodně orientovaném anglickém jazyce požadovaná pro obchodní kontexty na této úrovni, speciálně přizpůsobená specializaci účetnictví. The Kurz angličtiny pro účetní mísí gramatické struktury nezbytné pro tuto úroveň, se slovní zásobou, čtením, poslechem, psaním, mluvením a výslovností.

Gramatika

Do konce našeho Angličtina pro účetní online kurs, studenti budou moci:

  • Používejte správně přítomný a minulý čas
  • K mluvení o situacích a důsledcích použijte vhodné podmíněné formy.
  • Použijte přítomný čas k popisu spojení mezi minulými a současnými událostmi.
  • Používejte chození do a vůli, abyste hovořili o budoucích předpovědích a záměrech.
  • Používejte správně pasivní formu
  • Rozlišovat a umět správně popsat počitatelná a nepočitatelná podstatná jména.

Slovní zásoba

Do konce našeho Online kurz ESP studenti se naučí přibližně 120 výrazů používaných v účetních službách.

schopnosti

Do konce našeho Angličtina pro specifické účely online kurs studenti budou mít zkušenost se čtením a slyšením formální a neformální angličtiny z různých akcentů a účetních kontextů a procvičí si ji.

Shrnutí části kurzu Angličtina pro účetní v rámci sekce Cambridge Online Tutor English for Specific Purposes

Modul

Zaměření jednotky

Poznámky

Modul 1

Úvod do účetní terminologie

 

Gramatika

Přítomné časy

 

Slovní zásoba

Základní účetní slovník

 

Čtení

Finanční zprávy a účetní články

 

Naslouchání

Účetní prezentace a diskuse

 

Psaní

Psaní souhrnů finančních informací

 

Mluvení

Popis účetních pojmů a principů

 

Výslovnost

Úzkost a šachy + spojená řeč

   

Modul 2

Finanční účetnictví a výkaznictví

 

Gramatika

Minulé časy

 

Slovní zásoba

Segmentace trhu, cílové trhy, demografie, spotřebitelské chování

 

Čtení

Interpretace účetní závěrky

 

Naslouchání

Aktualizace a vysvětlení finančního výkaznictví

 

Psaní

Příprava účetních výkazů a výkazů

 

Mluvení

Prezentace a diskuse o finančních zprávách s kolegy

 

Výslovnost

Beats and Beach + spojená řeč

   

Modul 3

Manažerské účetnictví a rozpočtování

 

Gramatika

Jít do a Will

 

Slovní zásoba

Nákladové účetnictví, rozpočtování, analýza rozptylu

 

Čtení

Vedení účetnictví, výkazů a rozpočtů

 

Naslouchání

Prezentace rozpočtu a diskuse o analýze nákladů

 

Psaní

Příprava rozpočtů a výkazů manažerského účetnictví

 

Mluvení

Projednávání návrhů rozpočtu a strategií řízení nákladů

 

Výslovnost

Bet and But + spojená řeč

   

Modul 4

Zdanění a dodržování předpisů

 

Gramatika

Předpřítomný čas

 

Slovní zásoba

Druhy daní, daňové předpisy, odpočty a slevy

 

Čtení

Daňová legislativa a směrnice

 

Naslouchání

Diskuse a aktualizace týkající se daní

 

Psaní

Daňová přiznání a zprávy o dodržování předpisů

 

Mluvení

Daňové záležitosti a strategie s klienty a kolegy

 

Výslovnost

Bud a pták + spojená řeč

   

Modul 5

Audit a zajištění

 

Gramatika

Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména

 

Slovní zásoba

Terminologie auditu, auditorské postupy, interní a externí audity

 

Čtení

Auditní zprávy a zjištění

 

Naslouchání

Prezentace auditu a diskuse o zjištěních

 

Psaní

Auditní zprávy a doporučení

 

Mluvení

Auditní zjištění a doporučení klientům

 

Výslovnost

Cart and Cut + spojené řeči

   

Modul 6

Finanční analýza a rozhodování

 

Gramatika

Podmiňovací způsob přítomný

 

Slovní zásoba

Finanční ukazatele, rentabilita, likvidita, hodnocení rizik

 

Čtení

Finanční analýzy a doporučení

 

Naslouchání

Prezentace a diskuse o finanční analýze

 

Psaní

Zprávy o finanční analýze a rozhodovací dokumenty

 

Mluvení

Výsledky a doporučení finanční analýzy

 

Výslovnost

Day a Ray + spojená řeč

 

 

 

Modul 7

Účetní software a technologie

 

Gramatika

Pasivní

 

Slovní zásoba

Účetní software, automatizace, bezpečnost dat

 

Čtení

Účetní software a technologické trendy

 

Naslouchání

Demonstrace softwaru a technologické diskuse

 

Psaní

Hodnocení softwaru a plány implementace technologií

 

Mluvení

Diskuse o účetním softwaru a technologii s kolegy a klienty

 

Výslovnost

Hádej a ano + připojená řeč

   

Modul 8

Profesionální komunikace pro účetní

 

Gramatika

Druhá podmínka

 

Slovní zásoba

Formální a neformální jazyk, prezentační dovednosti, vztahy s klienty

 

Čtení

Profesionální e-maily, poznámky a oznámení

 

Naslouchání

Kolegové a klienti v různých situacích

 

Psaní

Psaní profesionálních e-mailů, poznámek a oznámení

 

Mluvení

Procvičování komunikačních dovedností v různých situacích

 

Výslovnost

Hope and Hop + spojená řeč

Následovat

Studenti absolvují Angličtina pro účetní online kurz ESP by se měl cítit sebejistě při řešení jakéhokoli vyššího středně pokročilého kurzu angličtiny, včetně našeho Vyšší střední obchodní síla hřiště.