Sleva!

70 hodin TEFL Online certifikační kurz – učitel

£116.00

Předchozí nejnižší cena byla £116.00.

70 hodin TEFL online certifikačního kurzu

Kurz zahrnuje:
  • MODUL 1: mluvení a výslovnost
  • MODUL 2: POSLECH
  • MODUL 3: ČTENÍ
  • MODUL 4: Psaní
  • MODUL 5: VÝUKA SLOVNÍ ZÁSOBY
  • MODUL 6: VÝUKA GRAMATIKY

 

(více podrobností naleznete na naší partnerské platformě – https://teflonline.uk.com)

 

 

70 hodin TEFL Online certifikační kurz – učitel

 

Skládá se ze všech 6 modulů – krátký popis:

 

MODUL 1: mluvení a výslovnost
V tomto modulu využijeme kombinaci videí rodilých mluvčích a různých interaktivních cvičení, abychom prezentovali, jak zlepšit mluvené a výslovnostní dovednosti studentů a jak efektivně opravovat jejich chyby.

 

MODUL 2: POSLECH
V modulu 2 ukážeme, jak rozvíjet dovednosti studentů v naslouchání, aby se z nich stali svobodomyslnější studenti. Na začátku představíme účinné metody a postupný návod, jak studenty naučit vystopovat nejdůležitější informace od partnera. Budou zde ukázky různých typů poslechových aktivit, jejich výhody a nevýhody pro různé věkové skupiny.

 

MODUL 3: ČTENÍ
V modulu 3 představíme návod a funkce pro efektivní hodinu čtení.
Podrobně si povíme o důležitosti úkolů před čtením, poté přejdeme k různým cvičením, jejichž cílem je osvojit si jejich dovednost porozumět tomu, co čtou. Ukážeme si také osvědčené postupy, jak se naučit vystopovat hlavní myšlenku textu a jak odpovídat na podrobné otázky týkající se textu. Předmět ukázkové četby s porozuměním bude velmi různorodý a obtížnost textů se bude zvyšovat, počínaje texty na vyšší středně pokročilé úrovni, konče pokročilými texty, souvisejícími s obchodní tematikou.

 

MODUL 4: Psaní
V modulu 4 si nejprve projdeme produktivní prepisovací činnosti. Poté představíme různé přístupy, jak efektivně rozvíjet dovednosti psaní u studentů. Projdeme si také krok za krokem metody korekce a strategie hodnocení.

 

MODUL 5: VÝUKA SLOVNÍ ZÁSOBY
V modulu 5 představíme nejdůležitější aspekty výuky slovní zásoby, jaké jsou nejefektivnější způsoby, jak si je studenti zapamatují s podporou některých her, různých cvičení a jaké jsou nejúčinnější způsoby zavádění nové slovní zásoby pro různé věkové skupiny.

 

MODUL 6: VÝUKA GRAMATIKY
V modulu 6 našim studentům ukážeme, jak efektivně učit gramatiku. Projdeme si různé sady nástrojů a aktivit, které budou užitečné při plánování efektivní gramatické hodiny pro budoucí učitele. Modul bude rozdělen do tří částí: induktivní, deduktivní a interaktivní výuka jazyků.