Balíček obchodní angličtiny (Business Simulation) – vedení, finanční řízení, podnikání, obchodní plánování v angličtině

£199.00

Balíček obchodní angličtiny (Business Simulation) – vedení, finanční řízení, podnikání, obchodní plánování v angličtině

*cena na 1 účastníka

Balíček obchodní angličtiny (Business Simulation) – vedení, finanční řízení, podnikání, obchodní plánování v angličtině

Kombinace obchodní simulace s lekcemi obchodní angličtiny je osvědčeným způsobem, jak zlepšit komunikační dovednosti studentů a obchodní bystrost. Balíček EDUardo Business Simulation a kurz Cambridge School Online Business English jsou dva nástroje, které poskytují komplexní a inovativní přístup k rozvoji obchodních dovedností a jazykových znalostí.

 

Obchodní angličtina Balíček (Business Simulation) – vedení, finanční řízení, podnikání, obchodní plánování v angličtině

Balíček EDUardo Business Simulation:

Balíček EDUardo Business Simulation nabízí studentům čtyři simulace, které jim umožňují řídit virtuální podnik a činit rozhodnutí ovlivňující úspěch společnosti. Tyto simulace pokrývají širokou škálu obchodních témat, jako je např podnikání, finanční řízení, vedení a udržitelný rozvoj. Prostřednictvím těchto simulací mohou studenti získat hluboké porozumění obchodním konceptům a jejich aplikaci v situacích reálného života. Kromě toho simulace také nabízejí komplexní sbírku vzdělávacího obsahu, který pokrývá různá obchodní témata, včetně hodnocení trhu, procesů B2C, marketingu, analytických dovedností a řízení zdrojů.

Cambridgeská škola online Obchodní angličtina Chod:

Projekt Online kurz obchodní angličtiny Cambridge School je navržen tak, aby zlepšil jazykové znalosti studentů a zároveň rozvíjel jejich obchodní dovednosti. Tento kurz vedou zkušení učitelé specializující se na výuku angličtiny pro profesionály. Kurz je rozdělen do tří úrovní, z nichž každá pokrývá různé aspekty komunikace v obchodní angličtině, jako je obchodní psaní, prezentační dovednosti, vyjednávání a mezikulturní komunikace. Materiály kurzu jsou praktické a umožňují studentům aplikovat to, co se naučili, v reálných obchodních situacích. Tento kurz zahrnuje řadu interaktivních cvičení a simulací, které studentům umožňují procvičit své dovednosti v simulovaném obchodním prostředí.

 

Kombinace balíčku EDUardo Business Simulation s online kurzem obchodní angličtiny Cambridge School:

Kombinace balíčku EDUardo Business Simulation s Online kurz obchodní angličtiny Cambridge School poskytuje studentům silný vzdělávací zážitek. Tato kombinace umožňuje studentům zlepšit své jazykové znalosti a zároveň rozvíjet praktické obchodní dovednosti. Simulace nabízejí studentům příležitost uplatnit své jazykové dovednosti v reálných obchodních situacích, zatímco materiály kurzu poskytují studentům jazykové a komunikační dovednosti nezbytné k úspěchu v obchodním kontextu. Navíc personalizovaná zpětná vazba od zkušených učitelů může studentům pomoci identifikovat oblasti, které vyžadují další pozornost, což jim umožní efektivněji zlepšovat své dovednosti.

 

Závěrem lze říci, že kombinace obchodní simulace s lekcemi obchodní angličtiny představuje komplexní a inovativní přístup k rozvoji obchodních dovedností a jazykových znalostí. Balíček EDUardo Business Simulation a kurz Cambridge School Online Business English nabízejí silný studijní zážitek, který může studentům pomoci uspět v globálním obchodním prostředí.

 

Service Framework

V simulačním balíčku „Entrepreneurship“ najdete čtyři různé simulace:

Podnikání

Během této simulace budete řídit společnost Medi-Tech. Váš produkt je zdravotní aplikace pro SmartWatch s názvem HealthCare. Vaší výzvou je řídit společnost prvních 12 měsíců. Budete muset vytvořit produkt, uvést jej na trh, prodat jej, zvýšit počet uživatelů HealthCare na jejich SmartWatch a zajistit udržitelnost a ziskovost podnikání.

Obchodní plánování

Během této simulace budete řídit společnost Medi-Tech. Váš produkt je zdravotní aplikace pro SmartWatch s názvem HealthCare. Vaší výzvou je řídit společnost prvních 12 měsíců. Budete muset vytvořit produkt, uvést jej na trh, prodat jej, zvýšit počet uživatelů HealthCare na jejich SmartWatch a zajistit udržitelnost a ziskovost podnikání.

Finanční řízení

Veďte svou potravinářskou společnost k úspěchu a zároveň se naučte sadu manažerských účetních nástrojů! Během této simulace budete dělat manažerská rozhodnutí ve virtuální firmě. Ekonomická situace společnosti se změní díky vašim rozhodnutím. Budete moci pravidelně kontrolovat různé ekonomické zprávy.

Vedení

V této simulaci budete zodpovědní za řízení týmu, který vytvoří online platformu pro prodej vstupenek na sportovní akce. V modulu se budou probírat následující témata:

 • Nábor zaměstnanců: jak vybrat správné kandidáty na pozice?
 • Manažerské schopnosti: co je situační vedení a proč je důležité?
 • Jak zvládat personální výzvy?
 • Řízení projektů a řízení termínů.

Vaším úkolem v této simulaci je připravit prezentaci pro potenciální investory.

Vzdělávací cíl

EDUardo Business Simulation je inovativní způsob výuky obchodních konceptů prostřednictvím interaktivních simulací. Všestranná vzdělávací kolekce nabízí příležitost naučit se širokou škálu obchodních témat, od podnikání, finančního řízení, vedení až po udržitelný rozvoj.

Výsledky učení

 • Hodnocení situace na trhu
 • Reakce na změny trhu
 • Rozhodování
 • Pochopení B2C procesů
 • Pochopení B2C marketingu
 • Analytické schopnosti
 • Řízení zdrojů
 • Zavádění produktů a služeb na online trh
 • Online marketingové kanály
 • Segmentace trhu
 • Struktura a druhy nákladů
 • Jednoduchá analýza zpráv pro pochopení terminologie
 • Tok peněz
 • Analýza složitých situací souvisejících s řízením lidských zdrojů
 • Stanovení priorit akcí a rozhodnutí nezbytných k dosažení konkrétního cíle
 • Pochopení nezbytné rovnováhy mezi strategickými cíli a operativními činnostmi.
 • Personální management pro maximalizaci hodnoty

Ověřování výsledků učení

 • Konečný výsledek hry se shrnutím získaných dovedností
 • Souhrn finančních výkazů, které jsou součástí simulace

 

Podívejte se na naše různé kurzy obchodní angličtiny!