Balíček Business English (Business Simulation) – Podnikové finance a řízení kapitálu

£193.00

The perfect package for those wanting to learn Obchodní angličtina, especially in finance!

*cena na 1 účastníka

 

Balíček Business English (Business Simulation) – Podnikové finance a řízení kapitálu

You want to push your business career forward? Or maybe you dream of working in an international company?

You are in the perfect place! Our Balíček Business English (Business Simulation) – Podnikové finance a řízení kapitálu will provide you with comprehensive, multi-stimulus and original Business English learning, but it is also a huge dose of knowledge in the field of company finance.

 

Who is the Business English Package (Business Simulation) – Company finances and Capital management aimed to?

Our package will be an ideal solution for employees of all areas of the company, both with managerial experience and young professionals, experts, specialists, etc., who want to:

  • broaden your knowledge of the functioning of the firemní finance
  • understand the context of decision making in the organization
  • obohatit své theoretical knowledge of crisis and change management with practical exercises
  • improve your problem solving skills in different business units

 

Náš Balíček Business English (Business Simulation) – Podnikové finance a řízení kapitálu zahrnuje následující témata:

  • Finance a účetnictví
  • Účetní závěrka
  • Financování
  • Řízení výroby
  • Crisis and change management
  • Pracovní kapitál

 

Program rámcového kurzu

Existují 4 různé simulace in our Business English Package (Business Simulation) – Company finances and Capital management

1. Finance and production management

During the simulation, you will be responsible for managing and increasing the efficiency of a factory producing projectors for mobile phones. Your task will be to successfully manage the production and sales process.

2. Crisis and change management

In this module, you are the general manager of a company that produces cutlery with a unique design, mainly for high-end restaurants and hotels. Forknello has been on the market for some time, but from time to time it struggles with various crises. You have recently joined the company and you will have to solve three emergencies.

3. Value-based management

In this simulation you will be responsible for the management and development of a company producing bio juices.

4. Accounting for managers

Lead your food business to success while learning the management accounting toolkit!

During the simulation, you will make management decisions in a virtual enterprise. Jako result of your decisions, the economic situation of the company will change. You will be able to view the company’s various economic reports from time to time.

Manage virtual companies in simulation-based interactive case studies. The use of simulation during the learning process will help you apply theoretical knowledge in practice.

Simulation exercises are accompanied by video materials. In addition, to gain a better understanding of a topic, you can consult the knowledge base, where you will discover useful educational resources.

 

Online kurz obchodní angličtiny Cambridge School:

Projekt Online kurz obchodní angličtiny Cambridge School je navržen tak, aby zlepšil jazykové znalosti studentů a zároveň rozvíjel jejich obchodní dovednosti. Tento kurz vedou zkušení učitelé specializující se na výuku angličtiny pro profesionály. Kurz je rozdělen do tří úrovní, z nichž každá pokrývá různé aspekty komunikace v obchodní angličtině, jako je obchodní psaní, prezentační dovednosti, vyjednávání a mezikulturní komunikace. Materiály kurzu jsou praktické a umožňují studentům aplikovat to, co se naučili, v reálných obchodních situacích. Tento kurz zahrnuje řadu interaktivních cvičení a simulací, které studentům umožňují procvičit své dovednosti v simulovaném obchodním prostředí.

 

Kombinace balíčku EDUardo Business Simulation s online kurzem obchodní angličtiny Cambridge School:

Kombinace balíčku EDUardo Business Simulation s Cambridge škola online Obchodní angličtina kurs poskytuje studentům silný vzdělávací zážitek. Tato kombinace umožňuje studentům zlepšit své jazykové znalosti a zároveň rozvíjet praktické obchodní dovednosti. Simulace nabízejí studentům příležitost uplatnit své jazykové dovednosti v reálných obchodních situacích, zatímco materiály kurzu poskytují studentům jazykové a komunikační dovednosti nezbytné k úspěchu v obchodním kontextu. Navíc personalizovaná zpětná vazba od zkušených učitelů může studentům pomoci identifikovat oblasti, které vyžadují další pozornost, což jim umožní efektivněji zlepšovat své dovednosti.

 

Závěrem lze říci, že kombinace obchodní simulace s lekcemi obchodní angličtiny představuje komplexní a inovativní přístup k rozvoji obchodních dovedností a jazykových znalostí. Balíček EDUardo Business Simulation a Cambridge School Online Kurz obchodní angličtiny nabídnout silný vzdělávací zážitek, který může pomoci studentům uspět v globálním obchodním prostředí.