Dosáhněte úrovně B2 v cizím jazyce a otevřete dveře zdatné komunikaci! (lekce angličtiny na vyšší středně pokročilé úrovni)

Dosáhněte úrovně B2 v cizím jazyce a otevřete dveře zdatné komunikaci! (lekce angličtiny na úrovni vyšší-střední) online na Cambridge School of English

Jazykové úrovně stanovené Společným evropským referenčním rámcem pro jazyky (CEFR) umožňují hodnotit jazykové dovednosti na stupnici od A1 (začátečník) do C2 (pokročilý). Úroveň B2 se nazývá „upper-intermediate“. Člověk na této úrovni dokáže plynule komunikovat ve většině situací, rozumí složitým textům a zapojuje se do diskusí na různá témata. Je to fáze, kdy jazyk přestává být pouze komunikačním nástrojem a stává se prostředkem k vyjádření vlastních názorů a emocí.

Jaká je úroveň B2? Naučte se cizí jazyk v Cambridge School online

Učení se cizím jazykům není jen o rozšiřování kulturních obzorů, ale také dovedností, která může otevřít mnoho dveří v dnešním globálním světě. Pokud již ovládáte základy jazyka a jste připraveni posunout se o krok dále, úroveň B2 je přesně to místo, kam byste se měli zaměřit. V tomto článku se dozvíte, co je to úroveň B2, jak se v této fázi efektivně samoučit a proč se vyplatí investovat do jazykového kurzu na úrovni B2.

Samostudium na úrovni cizího jazyka B2? Zlepšete se po svém!

  1. Každodenní konverzační cvičení: Mluvte sami se sebou na různá témata nebo používejte dostupné online zdroje, jako jsou podcasty, vlogy nebo audioknihy v cílovém jazyce. Tato cvičení vám pomohou seznámit se s různými akcenty a komunikačními styly.
  2. Rozmanité čtení: Čtěte články, knihy, webové stránky nebo dokonce komiksy v jazyce, který se učíte. Vyberte si obsah s různými tématy, abyste si rozšířili slovní zásobu a pochopili různé souvislosti.
  3. Ponoření do kultury: Sledujte filmy, seriály, poslouchejte hudbu a čtěte zprávy v cílovém jazyce. To nejen rozvíjí vaše poslechové dovednosti, ale také vám umožní ponořit se do kultury, kde se jazyk používá.
  4. Nezávislé studium gramatiky a slovní zásoby: Pomocí učebnic, online kurzů a mobilních aplikací se ponořte do pokročilejších gramatických konceptů a rozšiřte svůj repertoár slov a frází.

Výhody online jazykového kurzu úrovně B2 na Cambridge School of English

  • Individuální podpora: Kurz na úrovni B2 vedený zkušenými učiteli vám umožní získat individuální hodnocení pokroku a podporu v oblastech, které mohou vyžadovat další práci.
  • Struktura a plánování: Jazykové kurzy na této úrovni poskytují strukturovaný přístup k učení, kterého může být obtížnější dosáhnout samostatně. Tím zajistíte, že nepřehlédnete žádné důležité aspekty.
  • Praktická cvičení: Některé kurzy B2 se zaměřují na realistické simulace situací, které mohou být užitečné v každodenním nebo profesním životě. Je to vynikající praxe před skutečnými komunikačními výzvami.
  • Motivace a sociální interakce: Kurzová skupina vám dává příležitost komunikovat s ostatními účastníky, vyměňovat si zkušenosti a společně usilovat o dosažení pokročilé jazykové úrovně.

Zkontrolujte svou jazykovou úroveň a vyberte si ten nejlepší kurz