GDPR formulář

GDPR formulář

O programu

Cambridge School of English. („My“) je vlastníkem a provozovatelem „CambridgeSchool.online“, naší webové stránky s integrovaným internetovým obchodem, platformou virtuálních tříd (kde mimo jiné používáme plugin „BigBlueButton“) a LMS (Learning Management System). Poskytujeme také na našich pronajatých serverech umístěných v rámci Evropské unie hosting pro naši platformu, kde poskytujeme naše služby soukromým osobám, komerčním organizacím a veřejným institucím i jejich zaměstnancům. Naším cílem je umožnit vzdáleným studentům získat vysoce kvalitní online výuku.

Soukromí vašich osobních údajů bereme velmi vážně.  

Společně s našimi zásadami ochrany osobních údajů (k dispozici zde: https://cambridgeschool.online/privacy-cookies-policy/), tento dokument vám pomůže lépe porozumět osobním údajům, které shromažďujeme, proč je shromažďujeme, jak je používáme a jak je chráníme. V plném souladu s Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 („GDPR“), který nabývá účinnosti 25. května 2018, tento dokument také vysvětluje různá práva subjektu údajů, včetně práva na přístup a práva na výmaz (také „právo být zapomenut“). 

Vlastní web spolu s naším webshopem, platformou virtuální učebny a LMS je hostován námi vybraným poskytovatelem serveru v rámci Evropské unie, kde jsou shromažďována a ukládána všechna data.

Cambridge School of English je „Data Controller“.  

Vy nebo vaše společnost jako náš klient jste buď přímo přijali naše Podmínky použití, Zásady ochrany osobních údajů a GDPR (když jste se původně přihlásili do LMS), nebo jste byli námi požádáni o přijetí. V souladu s těmito podmínkami použití a v souladu s našimi Zásadami ochrany osobních údajů jste dali našemu webu, našemu webovému obchodu, naší platformě virtuální třídy, našemu LMS a nám povolení ke shromažďování, používání a sdílení vašich osobních údajů.

Náš internetový obchod

Používáme plugin WordPress Woocommerce nebo podobné a mezinárodně uznávané poskytovatele plateb, jako je Paypal a další.

Shromažďované a uchovávané osobní údaje jsou potřebné pro zpracování jakýchkoliv nákupních transakcí, ale také pro zasílání zboží zakoupeného prostřednictvím webové stránky a poskytování služeb zakoupených prostřednictvím webové stránky, pro zasílání výpisů, dokumentů, certifikátů a faktur a vybírání plateb. od tebe.

Shromážděná data jsou následující:

 • Celé jméno
 • Adresa a případně doručovací adresa
 • Informace o kreditní kartě
 • Fakturační údaje
 • Kurzy a zakoupené produkty
 • Další informace, které s námi sdílíte během procesu nákupu
 • IP adresa

Tyto informace se používají k dokončení nákupní transakce.

Naše virtuální třídní platforma

Naše platforma virtuálních tříd (pomocí pluginu „BigBlueButton“) je webový konferenční systém určený pro online výuku. Umožňuje studentům a instruktorům spolupracovat v reálném čase. Tato spolupráce zahrnuje sdílení jednoho nebo více zvuku, videa, snímků, chatu, obrazovky, emotikonů a odpovídání na ankety.  

Spolupráce může být také zaznamenána.

Udělení souhlasu

Většina uživatelů přistupuje k našim virtuálním učebnám prostřednictvím našich webových stránek, které jsou založeny na systému WordPress CMS a/nebo systému řízení výuky (LMS) implementovaném na našem webu. Tyto systémy společně nazýváme „Front End“.

Naše shromažďování a používání vašich osobních údajů

Zaznamenáváme osobní údaje, když se přihlásíte na naši platformu virtuálních tříd a když sdílíte informace během živé relace (jako je online třída). Kromě toho, pokud je relace zaznamenána, mohou se v následném záznamu objevit také osobní informace (jako jsou vaše chatové zprávy).

Co se stane, když se přihlásíte?

Když se přihlásíte k naší platformě virtuální třídy a LMS prostřednictvím našich webových stránek, obdržíme (minimálně) dvě informace: vaše název a / nebo ID (jedná se o jedinečný interní identifikátor pro hlášení a dokumentaci online lekcí a používání LMS). Kromě toho můžeme také zveřejnit v profilu chráněné třídy kontaktní údaje (jako je e-mail a/nebo telefonický kontakt) pro interní administraci a organizaci lekcí, stejně jako další informace týkající se lekcí a hlášení pro naše studenty a klienty.

Během procesu připojení také obdržíme další informace, které mohou zahrnovat:

 • URL zpět na webovou stránku/frontend (to umožňuje platformě virtuální třídy vrátit vás zpět do frontendu poté, co se odhlásíte);
 • přidružené ID/název kurzu (toto je obvykle vloženo do URL pro odhlášení); a
 • vaši IP adresu, prohlížeč a operační systém v protokolech našeho webového serveru.  

Tato dodatečná data používáme k poskytování podpory (jako je řešení problémů) a k vytváření zpráv o používání, které na požádání zpřístupníme klientům a studentům.

Jaké údaje dostáváme, když se účastníte schůzky?

Během živé schůzky si můžete během relace vyměňovat zvuk, video, snímky, ikony na ploše, chat a emotikony, odpovědi na ankety, skryté titulky a poznámky na tabuli a další obsah. Tento obsah společně označujeme jako „Údaje o setkání“.

Náš klient odesílá/přijímá Data schůzek na server prostřednictvím šifrovaných kanálů (RTMPS, HTTPS a DTLS).

Kde uchováváme Data schůzek?

Nejsou uložena všechna data schůzky. Ukládání dat schůzky závisí na tom, zda (a) byla schůzka nahrána a zda (b) moderátor (obvykle vyučující/učitel) označil nějaké segmenty schůzky pro pozdější zpracování do nahrávky pro přehrávání.

Obecně řečeno, existují dva případy ukládání dat schůzek:

Případ 1:  U nenahrané schůzky neukládáme žádná Data schůzky, s výjimkou údajů souvisejících s lekcí popsaných dále s ohledem na účely podpory a podávání zpráv, na našem serveru po skončení schůzky.

Případ 2:  U zaznamenané schůzky ukládáme Data o schůzce na našem serveru po definovanou a dohodnutou dobu, po které jsou automaticky smazána.  

Statistika schůzek dává instruktorovi možnost změřit a změřit účast ve třídě. Tato data zahrnují:

 • Uživatelské jméno
 • isModerator (pravda/nepravda)
 • Počet chatování
 • Počet hovorů
 • Počet sdílených emodži
 • Počet zvednutých rukou
 • Reakce na ankety
 • Celkový čas mluvení
 • Celkový čas v relaci
 • Datum/čas připojení
 • Datum/čas odchodu

Jak dlouho data schůzek uchováváme?

U některých zákazníků můžeme automaticky smazat jejich data schůzek (a jakékoli související nahrávky) do 7 nebo 14 dnů. U ostatních smažeme jejich údaje o schůzce pouze na žádost klienta.

Na našich schůzkách se zákazníky mažeme všechny nahrávky a údaje spojené se zákazníkem nejpozději do 5 let nebo dříve od konce jejich smlouvy s námi.

Jak omezíme přístup k Data schůzek?

Pro přístup k živým setkáním se uživatelé mohou přihlásit pouze přes frontend nebo pozvánkou (odkaz a přihlašovací údaje).

Jaké informace uchováváme pro účely podpory a hlášení a jak dlouho?

Jak je popsáno výše, zaznamenáváme uživatelské metriky a protokoly během relace, abychom mohli lépe poskytovat zákaznickou podporu a hlášení. Naše servery zaznamenávají metriky pro každou schůzku a pro každého uživatele na schůzce („data podpory“).

Tato data zahrnují:

 • Celé jméno nebo osobní ID nebo poštovní adresa
 • prohlížeč
 • Operační systém
 • Čas začátku a konce lekcí (časy přihlášení a odhlášení)
 • Délka relace
 • IP adresa uživatele
 • #krát znovu připojeno

Všechna data podpory uchováváme na serverech umístěných v Evropské unii.

Jak zajistíme naši infrastrukturu?

Dodržujeme řadu osvědčených postupů pro zabezpečení naší infrastruktury, mezi které patří:

 • Omezujeme přístup ke všem serverům obsahujícím osobní údaje pouze několika zaměstnancům ve společnosti, našim dodavatelům IT a serverů.  
 • Všechny servery jsou pravidelně aktualizovány nejnovějšími doporučenými bezpečnostními záplatami.
 • Všechny elektronické transakce, které provedete nebo služby, které od nás obdržíte, budou šifrovány pomocí technologie SSL.
 • Všichni zaměstnanci jsou proškoleni o našich zásadách ochrany osobních údajů.

Přenos dat přes internet je samozřejmě ze své podstaty nejistý a nemůžeme zaručit bezpečnost dat zasílaných přes internet.

Jste odpovědní za zachování důvěrnosti svého hesla a uživatelských údajů. Nebudeme se vás ptát na vaše heslo.

Jak můžete požádat o přístup ke svým osobním údajům?

Doporučujeme vám nejprve kontaktovat naši společnost prostřednictvím níže uvedené pošty a odpovědného manažera klientského servisu (pokud se jedná o korporátní klienty a instituce).  

Můžete si vyžádat úplnou zprávu o osobních údajích, které o vás uchováváme, zasláním e-mailu na adresu  contact@cambridgeschool.online.

Do předmětu uveďte „Žádost o osobní údaje“. Ve svém e-mailu uveďte:

 1. Vaše celé jméno a ID
 2. Ať už jste jednotlivec nebo zástupce firemního klienta
 3. Pokud jste jednotlivec a/nebo zástupce našeho firemního klienta, jméno/ID, vy nebo osoba vaší společnosti, které jste použili pro přihlášení k naší platformě virtuální třídy a/nebo LMS systému, stejně jako použitá poštovní adresa , při objednávce služeb

Vezměte prosím na vědomí, že váš požadavek budeme muset sdílet s dodavatelem IT a serverů, abychom jej mohli ověřit a vyřídit. Budeme se snažit splnit všechny žádosti o přístup do 30 dnů od obdržení.

Jak můžete požádat o vymazání svých osobních údajů?

Doporučujeme nejprve kontaktovat naši společnost prostřednictvím níže uvedeného e-mailu  

Můžete požádat o vymazání osobních údajů zasláním e-mailu na adresu contact@cambridgeschool.online.

Použijte předmět „Žádost o smazání“

V předmětu uveďte „Žádost o výmaz“. Ve svém e-mailu uveďte:

 1. Vaše celé jméno a ID osoby, jejíž údaje mají být vymazány
 2. Ať už jste jednotlivec nebo zástupce společnosti či institucionálního klienta

Vezměte prosím na vědomí, že váš požadavek budeme muset sdílet s dodavatelem IT a serverů, abychom jej mohli ověřit a vyřídit. Budeme se snažit vyhovět všem žádostem o přístup do 30 dnů od obdržení, s výjimkou údajů, které jsou ze zákona vyžadovány např. z účetních a daňových důvodů (tj. fakturace) a pro jiné podobné účely.

Jak nás můžete kontaktovat?

Máte-li jakékoli dotazy týkající se tohoto dokumentu nebo naší podpory pro GDPR nebo našich Zásad ochrany osobních údajů, kontaktujte nás přímo na adrese contact@cambridgeschool.online.

Poslední aktualizace: 27. října 2020