Angličtina pro začátečníky s určitou praxí – úroveň A2 online v jazykové škole

Angličtina pro začátečníky s určitou praxí – úroveň A2 online v jazykové škole
Angličtina pro začátečníky s určitou praxí – úroveň A2 online v jazykové škole

Úroveň A2 od A do Z! Vše, co potřebujete vědět!

Úroveň A2 v angličtině se vyznačuje základním porozuměním jazyku, což umožňuje komunikaci v jednoduchých každodenních situacích. Jak můžete zjistit, že někdo je na úrovni A2?

  1. Základní slovní zásoba a vyjadřování: Osoba na úrovni A2 zná základní slovní zásobu a fráze potřebné pro popis sebe, rodiny, míst a každodenních životních situací.
  2. Jednoduché gramatické struktury: Na této úrovni se používají jednoduché gramatické struktury, jako je přítomný, minulý a budoucí čas, rozkazovací způsob a tázací i kladné věty.
  3. Porozumění základním informacím: Osoba na úrovni A2 dokáže porozumět a vyjádřit jednoduché věty, otázky a informace ve známých kontextech, jako je nakupování, cestování nebo objednávání jídla.
  4. Komunikace v každodenních situacích: Účastníci na úrovni A2 mohou komunikovat v jednoduchých každodenních situacích, jako je dotaz na cestu, objednávání v restauraci nebo diskuse o svých zájmech.
  5. Porozumění krátkým textům a dialogům: Osoba na úrovni A2 dokáže porozumět krátkým textům, oznámením nebo dialogům za předpokladu, že jsou napsány jednoduchým jazykem a vztahují se k tématům každodenního života.
  6. Psaní krátkých zpráv: Účastník na úrovni A2 může psát krátké zprávy nebo poznámky popisující své činy, plány nebo názory.
  7. Čtení a porozumění jednoduchým textům: Někdo na této úrovni může číst a porozumět jednoduchým textům, jako jsou oznámení, krátké články nebo brožury.
Angličtina pro začátečníky s určitou praxí – úroveň A2 online v jazykové škole

Jak rozvíjet své jazykové dovednosti na úrovni A2 – angličtina pro začátečníky?

Učení základů: Na úrovni A2 na Cambridge School of English začínáme učením se základní jazykové struktury a slovní zásoby. To je okamžik, kdy tvoříme první věty a začínáme budovat komunikační dovednosti. Každodenní situace, jako je dotazování se na cestu, objednávání jídla v restauraci nebo mluvení o vašich zájmech, se stávají snazšími, protože získáváme jistotu v používání angličtiny.

Zajímavá témata: Během výuky na úrovni A2 na Cambridge School of English zkoumáme různá témata, která nám pomáhají rozvíjet komunikační dovednosti v různých situacích každodenního života. To může zahrnovat povídání o vaší rodině, popis vašeho oblíbeného místa nebo dokonce plánování výletu. Je to skvělý způsob, jak využít nově nabyté znalosti a zapojit se do pokročilejších konverzací.

Konverzace a praktické úkoly: V Cambridge School of English věříme, že praxe dělá mistra. Proto se na úrovni A2 zapojujeme do četných rozhovorů a praktických úkolů. Ať už jde o partnerství s ostatními studenty nebo rozhovor s učitelem, máme možnost uplatnit své dovednosti v reálných situacích. To nám pomáhá budovat sebedůvěru a zlepšovat naše schopnosti naslouchat a reagovat.

Interaktivní lekce: Učení na úrovni A2 na Cambridge School of English není jen o učebnicích a cvičeních. Využíváme interaktivní lekce, které zahrnují různá multimédia, jazykové hry a online cvičení. Díky tomu je učení zajímavé a poutavé a mění se v příjemný zážitek.

Testy pokroku: Abychom mohli sledovat náš pokrok a úspěchy, pravidelně provádíme testy pokroku na úrovni A2. Tyto testy nejen hodnotí naše dovednosti, ale také nás motivují k dalšímu učení. Když vidíme, kolik jsme toho dosáhli, dodává nám to sebedůvěru a chuť se dál učit.

Stručně řečeno, úroveň A2 na Cambridge School of English je výjimečnou cestou objevování anglického jazyka. Začínáme se základy, učebními strukturami a slovní zásobou a poté rozvíjíme komunikační dovednosti v různých situacích. Díky interaktivním lekcím, konverzacím a pokrokovým testům můžeme pozorovat náš pokrok a radovat se z dosahování nových jazykových cílů. Není to úžasné dobrodružství? Nejste si jisti, kde začít? Zhodnoťte svou jazykovou úroveň a vyberte si ten nejlepší kurz!

Angličtina pro začátečníky s určitou praxí – úroveň A2 online v jazykové škole

Máte zájem o online výuku jazyků pro začátečníky (A2)? Podívejte se na naši aplikaci uTalk pro výuku 150+ cizích jazyků!

uTalk poskytuje příležitost studovat více než 150 cizích jazyků prostřednictvím online lekcí poskytovaných ve vašem rodném jazyce a nabízí ohromujících více než 20,000 180 jazykových párů. Ať už se chcete naučit oblíbené jazyky, jako je němčina, francouzština a španělština, nebo prozkoumávat ty méně obvyklé, jako je asámština, chichewa, gudžarátština nebo dokonce starověká řečtina, uTalk vás pokryje. Platforma nabízí širokou škálu zdrojů, včetně materiálů pro 2,500 hodin měsíčního učení, úložiště 60 XNUMX užitečných slov a frází a rozmanitou škálu více než XNUMX témat pro každý jazyk. Výuka je pečlivě navržena pro maximální efektivitu, přičemž obtížnost úkolů se postupně zvyšuje. To vám umožní sledovat váš pokrok a zabrání tomu, abyste se v různých fázích své jazykové cesty cítili zahlceni nadměrným množstvím informací.

To, co odlišuje tuto jedinečnou online aplikaci pro výuku jazyků, je její zaměření na stimulaci různých oblastí mozku zapojením jednotlivých smyslů. Každé cvičení je doplněno odpovídajícími obrázky, které vám pomohou spojit vizuální podněty se slovy. Dostupná cvičení pokrývají dovednosti poslechu, čtení, mluvení a zapamatování a často je kombinují zábavným a poutavým způsobem.