„Malé mozky, velké výhody: Proč se vyplatí začít s výukou jazyků v raném věku“ – výuka angličtiny a dalších cizích jazyků v jazykové škole

„Small Brains Velké výhody: Proč se vyplatí začít s výukou jazyků v raném věku“ – výuka angličtiny a dalších cizích jazyků v jazykové škole

V dnešní globální společnosti se schopnost mluvit více jazyky stává stále cennějším přínosem. Proto stojí za zvážení, zda se jedná o dovednost, kterou bychom měli rozvíjet od nejútlejších let života. Rané školní roky jsou ideální dobou, jak v dětech vzbudit vášeň pro studium cizích jazyků. Ale proč začít hned? Zde jsou některé klíčové výhody.

„Malé mozky, velké výhody: Proč se vyplatí začít s výukou jazyků v raném věku“ – výuka angličtiny a dalších cizích jazyků v jazykové škole

 1. Flexibilní mozek
  Mozky dětí v raných školních letech jsou jako houby, připravené nasávat vědomosti. Toto je období, ve kterém se vyvíjejí mozkové struktury odpovědné za zpracování jazyka. Učení se více jazyků současně stimuluje tyto oblasti, díky čemuž je mozek flexibilnější a adaptabilnější na různé situace.

 2. Globální perspektivy
  Učení se cizím jazykům otevírá dveře různým kulturám a světonázorům. Děti v raném školním věku tím, že se učí cizí slova a fráze, současně získávají porozumění jiným komunitám. Není to jen komunikační dovednost, ale také klíč k budování tolerance a otevřenosti vůči rozmanitosti.

 3. Snadnost učení
  Děti předškolního věku jsou schopny neuvěřitelných úspěchů ve výuce cizích jazyků. Jejich schopnost napodobovat, přirozená zvídavost a nedostatek mentálních bariér je nutí vstřebávat novou slovní zásobu a jazykové struktury s lehkostí a potěšením.

 4. Kognitivní schopnosti
  Studie potvrzují, že děti, které se učí více jazyků současně, rozvíjejí lepší kognitivní schopnosti. To je nejen přínosem v oblasti cizích jazyků, ale také přenosnou dovedností, která pozitivně ovlivňuje učení v matematice, čtení a dalších předmětech.

 5. Investice do budoucnosti
  V dnešním světě, kde se globální spolupráce stává normou, je znalost několika jazyků obrovskou výhodou na trhu práce. Investice do učení se cizím jazykům od raného věku je investicí do budoucnosti dětí a dává jim nástroje k úspěchu v globální společnosti.

Závěrem lze říci, že učení se cizím jazykům v raných školních letech není jen o schopnosti komunikovat v cizí zemi. Jde také o rozvoj inteligence, otevřenosti vůči světu a připravenosti na budoucí výzvy. Proto stojí za to začít hned – investovat do malých mozků, aby z nich vyrostly velké, vícejazyčné mysli připravené dobýt svět.

Proč přihlásit své dítě do našich kurzů angličtiny nebo jiných cizích jazyků? Co nás odlišuje?

Jak představíme našim nejmladším studentům svět učení? Níže naleznete stručný popis principů, které uplatňujeme při výuce angličtiny a spolupráci s nejmladšími účastníky kurzů cizích jazyků na Cambridge School of English.

Vytváření bezpečné atmosféry
Naším cílem je, aby si děti výuku cizího jazyka spojily s příjemnou a bezpečnou atmosférou a zároveň měly četné možnosti aktivní účasti na hodinách.

 1. Zdůraznění kreativity
  Naše kurzy vedeme kreativním, dynamickým a především nadšeným způsobem.
 2. Používání her a zábavných aktivit
  Při učení využíváme různé vzdělávací hry a věnujeme se pohybovým, hudebním a výtvarným aktivitám.
 3. Stimulující aktivita
  Během vyučování zpíváme, tančíme, rýmujeme a posloucháme příběhy a pohádky.
 4. Integrace manuálních činností
  Výuku anglického jazyka podporujeme praktickými činnostmi, jako je manuální práce s barvami, slaným těstem, hlínou nebo pastelkami.
 5. Aplikace paměťových technik
  Představujeme barevné obrázky, plakáty, hádanky a blokové konstrukce, které usnadní proces zapamatování.
 6. Zapojení do scén a divadelních umění
  Zavádíme divadelní prvky, podporujeme fantazii žáků. Sledují loutková představení, účastní se různých scének a hrají krátká představení.
 7. Zaměřte se na rozvoj mluvení a poslechu
  Důraz klademe na rozvoj dovedností ústní komunikace a schopnosti porozumět řeči.

Máte zájem o naše kurzy?
Podívejte se na nabídku kurzů pro děti na Cambridge School of English!

Proč si vybrat naše jazykové kurzy na Cambridge School of English? Naše jazykové kurzy a kurzy pro děti jsou skutečnou cestou k objevování cizích jazyků.

Výuka probíhá v přátelské atmosféře, kde se děti cítí pohodlně a bezpečně. Náš přístup je založen na kreativitě, pomocí her, fyzických aktivit, hudby a výtvarného umění, aby se učení stalo fascinujícím dobrodružstvím.

Během našich kurzů se zaměřujeme nejen na výuku slovní zásoby, ale také na rozvoj komunikačních dovedností prostřednictvím aktivní účasti na hodinách. Děti zpívají, tančí, hrají divadelní scénky a věnují se různým manuálním činnostem, díky čemuž je učení nejen efektivní, ale také zábavné a inspirativní.

Naši kvalifikovaní učitelé jsou připraveni uvést ty nejmladší do světa cizích jazyků, pěstovat v nich lásku k novosti a zvědavost po objevování. Přihlaste své dítě do našich jazykových kurzů a otevřete mu dveře na fascinující cestu za slovy a frázemi z různých koutů světa!