Balíček obchodní angličtiny (Business Simulation) – Podnikání

Balíček obchodní angličtiny (Business Simulation) – Podnikatelská obchodní angličtina pro různé profese v jazykové škole online

V moderním podnikání je důležitá schopnost mluvit plynule a sebevědomě anglicky. Umět plynně obchodní angličtinu a specializovanou angličtinu je obzvláště důležité v perspektivě expanze firmy – na regionálním a mezinárodním trhu – neboť dává možnost úspěšnější spolupráce s partnery a zahraničními zaměstnanci.

Ve firmě jsou samozřejmě důležité i odborné dovednosti, jako je vedení nebo analytické myšlení.

Balíček obchodní angličtiny (Business Simulation) – Podnikatelská obchodní angličtina pro různé profese v jazykové škole online

Existuje způsob, jak zlepšit obě tyto dovednosti současně? Ano, díky naší jazykové škole Cambridge School of English!

Balíček obchodní angličtiny (Business Simulation) – Podnikání

Náš Business Simulation Package vytvořený jazykovou školou Cambridge School of English a EDUardo Business Simulation je moderní a inovativní způsob, jak se naučit obchodní angličtinu a zlepšit své profesní dovednosti tím, že studenta postaví před skutečné obchodní situace, ve kterých se naučí používat fráze a slovní zásobu obchodní angličtiny.

Díky absolvování našeho kurzu získáte analytické dovednosti týkající se hodnocení situace na trhu, reakce na změny trhu, řízení zdrojů a personálu, cash flow, pochopení B2C procesů, naučíte se obchodní terminologii, strukturu a druhy nákladů a mnoho dalších otázek souvisejících s firmou – díky našemu online kurzu Obchodní a specializované angličtiny se naučíte volně pohybovat v každé z těchto oblastí, používat správnou terminologii, fráze a výrazy.

 

Business simulation Package se skládá z čtyři různé simulace – v jednom z nich se ujmete role manažera technologické společnosti uvádějící na trh nový produkt, v dalším budete řídit firmu v potravinářském průmyslu a v dalším budete hrát zaměstnance řídícího personál společnosti, budete také nabírat nové zaměstnance a prezentovat potenciálním investorům – v každé z těchto simulací si zlepšíte různé jazykové a odborné dovednosti, jako např. manažerské dovednosti, vůdčí schopnosti, ekonomické dovednosti nebo vaše charisma.

 

Každá simulace se skládá z jedinečných videí, zpráv, článků a mnoha dalších materiálů to prosadí realističnost celého zážitku.

Balíček obchodní angličtiny (Business Simulation) – Podnikatelská obchodní angličtina pro různé profese v jazykové škole online

Balíček Business English (Business Simulation) – Podnikání – pro koho je určen?

zejména manažeři, vedoucí týmů a zaměstnanci lidských zdrojů – dovednosti získané a osvojené během našeho kurzu jim pomohou dosáhnout vrcholů jejich schopností v práci, mohou také přinést příležitost pracovat v zahraničí nebo rozšířit vliv vlastní značky mimo ekonomiku naší země.

Přijměte výzvu a přidejte se k nám do naší jazykové školy Cambridge School of English!

Chcete-li se dozvědět více o Balíček Business English (Business Simulation) – Podnikání, klikněte zde!