Jazyk a obchod: Jak jazykové vzdělávání pomáhá kariérnímu rozvoji

Jazyk a obchod: Jak jazykové vzdělávání pomáhá při rozvoji kariéry Kurzy obchodní angličtiny

Přemýšleli jste někdy nad tím, proč může být studium cizího jazyka pro vaši kariéru nesmírně přínosné? Schopnost komunikovat v jiném jazyce se může ukázat jako klíčový přínos, který zvyšuje vaše šance na úspěch v podnikání a otevírá dveře novým příležitostem.

Pokračujte ve čtení a zjistěte, jak mohou naše kurzy pomoci vám a vaší firmě dosáhnout trvalého úspěchu na trhu!

Jaké jsou výhody online výuky cizího jazyka (Business English) v naší jazykové škole?

 1. Rozšíření obzorů Primárním a nejvýznamnějším důvodem pro studium jazyka v kontextu kariéry je to, že otevírá dveře novým trhům a profesním příležitostem. V globálním obchodním světě je schopnost komunikovat ve více jazycích vysoce ceněna. Pokud má vaše společnost mezinárodní dosah nebo plánuje expanzi do zahraničí, znalost jazyků cílových zemí může být klíčová.

Kromě toho stále větší počet podniků provádí své záležitosti na mezinárodní scéně, takže schopnost komunikovat v cizích jazycích je neocenitelná. Klienti, obchodní partneři a konkurenti mohou pocházet z různých částí světa, takže schopnost komunikovat v jejich rodném jazyce je velmi výhodná.

 1. Konkurenceschopnost na trhu práce Jazykové vzdělávání z vás dělá konkurenceschopnějšího kandidáta na zaměstnání. Zaměstnavatelé stále častěji hledají kandidáty, kteří umí komunikovat ve více jazycích, zejména v odvětvích s mezinárodním zaměřením, jako je obchod, cestovní ruch, marketing nebo logistika.

Schopnost komunikovat v cizích jazycích vám navíc může pomoci zajistit si pozice v zahraničních společnostech nebo práci v zahraničí, což může být nejen naplňující, ale i finančně obohacující.

 1. Jazyk budování obchodních vztahů není jen komunikačním nástrojem; je to také klíč k budování trvalých obchodních vztahů. Když mluvíte s klienty, partnery nebo kolegy v jejich vlastním jazyce, prokazujete tím respekt a pochopení pro jejich kulturu. To může výrazně zvýšit šance na úspěšná jednání a spolupráci.

Komunikace v cizích jazycích vám navíc může pomoci porozumět kulturním a společenským nuancím, což je v mezinárodním podnikání zásadní. Vyhýbání se kulturním nedorozuměním může přispět k úspěchu projektu nebo transakce.

 1. Rozvíjení kognitivních dovedností Učení se cizího jazyka prospěje nejen vaší kariéře, ale také rozvíjí vaše kognitivní dovednosti. Výzkum ukazuje, že jednotlivci ovládající více jazyků mají lepší schopnosti řešit problémy, analyticky a rozhodovat se. To se může promítnout do vyšší efektivity práce a schopnosti rychle se přizpůsobit novým situacím.

Pokud do nás všichni vložili svou důvěru, můžete i vy! Pozvedněte svou společnost na další úroveň!

Jaké kurzy obchodní angličtiny a další online kurzy obchodního jazyka najdete v naší online jazykové škole?

 1. Obchodní jazykové kurzy v naší online jazykové škole

  Snažíme se zajistit maximální efektivitu a rozmanitost našich kurzů. Proto naši instruktoři používají různé metody výuky. Využitím více zdrojů a přístupů napříč různými jazykovými aspekty rovnoměrně rozvinete všechny své jazykové dovednosti. Lekce jsou vedeny v angličtině pro dosažení nejlepších výsledků v co nejkratším čase. Naši učitelé mají kvalifikaci pro výuku cizích jazyků (vysokoškolské vzdělání a pedagogická příprava) a mají zkušenosti s individuální i skupinovou výukou. Naši instruktoři navíc vynakládají veškeré úsilí, aby vytvořili přátelskou a pohodlnou učební atmosféru.

  Po absolvování kurzu obdrží všichni účastníci certifikát potvrzující získané dovednosti. Kromě toho naši lektoři pravidelně aktualizují pokroky v konkrétních jazykových kompetencích.

  Vylepšete svůj životopis a předstihněte konkurenci na trhu práce tím, že se zapíšete do našeho kurzu obchodní angličtiny.

 1. Obchodní angličtina šitá na míru vašemu oboru – Skill Pills, tj. online výuka obchodní angličtiny. V našich kurzech Master Class se zaměřujeme na efektivní aplikaci vašich nabytých znalostí a dovedností v reálných obchodních situacích. Naše hodiny se soustředí na zvolené téma a zlepšení verbální komunikace a plynulosti v používání anglického jazyka, s velkým důrazem na jeho aplikaci v reálném prostředí pracoviště.

  Naše kurzy obchodní angličtiny ESP – individuální online lekce (balíčky Premium Master Class) probíhají v uvolněné a bezstresové atmosféře a vytvářejí pro naše účastníky přátelské vzdělávací prostředí. Během těchto lekcí se zaměřujeme na konkrétní témata a zdokonalování verbálních komunikačních dovedností, se zvláštním důrazem na aplikaci angličtiny v konkrétních reálných pracovních prostředích.

  Každý kurz je přizpůsoben individuálním potřebám studentů a naši lektoři jsou zkušení pedagogové, často s napojením na obchodní svět. Poskytují podporu, přizpůsobují program individuálním požadavkům, využívají vaše silné stránky a přizpůsobují se vašemu stylu učení. V rámci každého kurzu se snažíme stimulovat individuální rozvoj a dovednosti prostřednictvím různých výukových metod.

Inovativní kurzy obchodní angličtiny – online obchodní simulace pro profesionály a firmy!

Naše kolekce obchodních simulací, vyvinutá ve spolupráci s EDUardo Business Simulation a Cambridge School of English, představuje inovativní přístup k výuce angličtiny v profesionálním kontextu. Tyto simulace integrují rozvoj jazykových znalostí s praktickými obchodními dovednostmi a poskytují skutečné pracovní prostředí, které prohloubí vaše porozumění jazykovým konceptům v obchodním kontextu.

Díky těmto simulacím máte možnost řešit skutečné profesionální situace, což vede k lepšímu pochopení jejich mechanismů a efektivnějšímu výkonu práce.

- Balíček Business English (Business Simulation) – Podnikové finance a řízení kapitálu

- Balíček obchodní angličtiny (Business Simulation) – vedení, finanční řízení, podnikání, obchodní plánování v angličtině

- Business English Package (Business Simulation) – Udržitelný rozvoj v angličtině