Online kurzy angličtiny pro firmy a instituce nebo vnitrofiremní jazykové kurzy v naší jazykové škole Cambridge School of English!

Online kurzy angličtiny pro firmy a instituce nebo vnitrofiremní jazykové kurzy v naší jazykové škole Cambridge School of English!

Aby společnost nebo jakákoli jiná instituce správně fungovala, je zapotřebí pravidelné školení v různých oblastech dovedností. Důležitými dovednostmi pro prakticky každé odvětví jsou dnes jazykové znalosti, zejména angličtina – jazyk mezinárodně používaný, díky kterému je možná spolupráce se zahraničními partnery a obsluha cizojazyčných klientů.


Z tohoto důvodu vám a vaší společnosti nabízí jazyková škola Cambridge School of English Online kurzy angličtiny pro firmy a instituce nebo jazyková školení v rámci společnosti, v mnoha vzorcích, s velkou svobodou výběru témat, rozvrhu a termínů – jsme tu proto, abyste se mohli učit v těch nejpohodlnějších podmínkách!

Online kurzy angličtiny pro firmy a instituce nebo vnitrofiremní jazykové kurzy v naší jazykové škole Cambridge School of English!

Čtěte dále a dozvíte se více o našich online kurzech angličtiny pro firmy!

Naše kurzy angličtiny a kurzy angličtiny online pro firmy a instituce nebo vnitrofiremní jazykové kurzy na Cambridge School of English probíhají virtuálně, jsou vedeny na všech úrovních dovedností (A1-C2) Obecná angličtina a Obchodní angličtina. 

 

Zde je přehled témat probíraných a vyučovaných na našich online kurzech obchodní angličtiny pro firmy:

 

 • prezentační dovednosti
 • vyjednávací schopnosti
 • psaní poznámek
 • vedení porady – vedení a řešení neshod
 • kulturní povědomí
 • řízení lidí/zdrojů/změn
 • marketing a branding
 • peníze a finance
 • prodejní jazyk
 • zločin bílých límečků;
 • obchodní gramatika a slovní zásoba;
 • zlepšené schopnosti porozumění a jasnější výslovnost;
 • větší verbální plynulost pro obchodní situace tváří v tvář;
 • obchodní komunikační dovednosti – korespondence/telefonování;
 • diskuse – vyřizování otázek;
 • aspects of business – products, services, marketing, finance etc.;
 • mezikulturní problémy;
 • náborová praxe a postupy;
 • politické problémy;
 • Vzdělávání a odborná příprava;
 • reklama a média;
 • vliv informačních technologií.
Online kurzy angličtiny pro firmy a instituce nebo vnitrofiremní jazykové kurzy v naší jazykové škole Cambridge School of English!

Proč jsou naše kurzy angličtiny online pro firmy a instituce nebo vnitrofiremní jazykové kurzy v naší jazykové škole Cambridge School of English tou nejlepší volbou pro vaši firmu?

 • Skvělý, kvalifikovaný pedagogický sbor – naši lektoři (rodilí i nerodilí mluvčí) jsou specialisté na výuku cizích jazyků, mají zkušenosti i z obchodu a dalších odvětví – díky tomu plně rozumí trhu, na kterém naši klienti působí;
 • Original teaching materials – přizpůsobené na základě jazykového auditu každé společnosti, kterou obsluhujeme – obohacují jazykový kurz, činí jej fascinujícím a zajímavým pro každého ze studentů;
 • Provedení jazykového auditu (písemný a ústní test) před zahájením kurzu – umožňuje přizpůsobit úroveň kurzu dovednostem studentů tak, aby se nikdo z nich necítil ztracený a zahlcený svou obtížností a hodiny přinášely optimální výsledky;
 • Our courses, their topic and schedule depend on you and your needs  – jsme v těchto věcech flexibilnější než jiné jazykové školy na trhu; navíc lze na přání klienta upravit didaktický program v průběhu kurzu.
 • Naše zkušenosti – Cambridge School of English má bohaté zkušenosti se spoluprací s firmami a pořádáním kurzů angličtiny online i vnitropodnikových školení, o čemž svědčí náš dlouhý seznam klientů, kteří důvěřovali naší kompetentnosti a profesionalitě našich učitelů. Někteří z našich klientů jsou:
  • různá ministerstva
  • the EU institution “Frontex”
  • Koka-kola
  • Linux
  • Nestlé Waters
  • a mnoho dalších, běžně známých a respektovaných společností a institucí.

 

Pokud chcete, abychom pro vás a vaši společnost provedli perfektní kurz, kontaktujte nás zde: contact@cambridgeschool.online

Online kurzy angličtiny pro firmy a instituce nebo vnitrofiremní jazykové kurzy v naší jazykové škole Cambridge School of English!

Další kurzy obchodní angličtiny online na Cambridge School of English

Chcete-li se zdokonalit ve svém jazyce a odborných znalostech, abyste získali plat, povýšení na vyšší pozici, splnili si svůj sen o práci v zahraničí nebo navázali spolupráci s cizojazyčným partnerem – prohlédněte si naši nabídku individuálních kurzů obchodní angličtiny!

Online kurzy angličtiny pro firmy a instituce nebo vnitrofiremní jazykové kurzy v naší jazykové škole Cambridge School of English!

Individuální online lekce - Individuální online kurz obchodní angličtiny

Pokud potřebujete individuální přístup, flexibilní rozvrh, možnost samostatného studia prostřednictvím e-learningových platforem, pečlivě vytvořené výukové materiály, intenzivní a komplexní výuka obchodní angličtiny – naše individuální online kurzy obchodní angličtiny jsou perfektním způsobem, jak se učit. Osvojte si obchodní angličtinu a začněte ji používat na svém pracovišti!

Zaregistrujte se zde!

Online kurzy angličtiny pro firmy a instituce nebo vnitrofiremní jazykové kurzy v naší jazykové škole Cambridge School of English!

Online kurzy ESP – Specializované kurzy angličtiny pro pracující profesionály

Pokud se potřebujete naučit konkrétnější slovní zásobu v dané profesi, pokud chcete začít pracovat v zahraničí v konkrétním odvětví – přihlaste se do našeho Online kurzy ESP – Specializované kurzy angličtiny pro pracující profesionály, kde se prostřednictvím mnoha zajímavých a rozmanitých cvičení naučíte terminologii a fráze používané ve vaší branži a naučíte se je používat v reálných profesionálních situacích.

Zde jsou odvětví zahrnutá do našich online kurzů ESP – Specializované kurzy angličtiny pro pracující profesionály:

 • Angličtina pro obchodní prezentace
 • Angličtina pro jednání a vyjednávání
 • Angličtina pro telefonování a zasílání e-mailů
 • Dovednosti psaní v angličtině
 • Angličtina pro sektor zdravotnictví a lékařské profesionály
 • Angličtina pro logistiku a řízení dodavatelského řetězce
 • Angličtina pro právníky a právní profesionály
 • Angličtina pro bankovnictví a finance
 • angličtina pro lidské zdroje (HR)
 • Kurzy angličtiny pro energetický, ropný a plynárenský průmysl
 • Angličtina pro diplomaty a úředníky veřejné služby
 • Angličtina pro prodej a marketing
 • Angličtina pro finanční ředitele, manažery a specialisty pracující v oblasti financí s ambicemi
 • Angličtina pro cestovní ruch a pohostinství

Chcete-li se dozvědět více o našich online kurzech ESP – Specializované kurzy angličtiny pro pracující profesionály, klikněte zde.

A abyste se zaregistrovali a začali se učit, clhurá sem!

Online kurzy angličtiny pro firmy a instituce nebo vnitrofiremní jazykové kurzy v naší jazykové škole Cambridge School of English!

Online kurzy ESP – Specializované kurzy angličtiny pro pracující profesionály

This innovative and modern approach to learning, which we have developed in cooperation with our partner Obchodní simulace EDUardo, umožňuje hraní rolí naučit se efektivně používat specializovaný a obchodní jazyk v realistických pracovních situacích.

 

Our simulation packages are available in the following topics:

 

 

Naše simulační balíčky, stejně jako online kurzy ESP, to jsou perfektní způsob, jak procvičit své jazykové a odborné dovednosti, bez následků, v pohodlném a bezpečném prostředí.

 

Thanks to all our courses, including English courses online for companies and institutions or in-company language training at the Cambridge School of English, you and your team will increase your capabilities and skills, opening up to new opportunities and a future full of success!

 

Přidejte se k nám a začněte se učit!