Online kurzy angličtiny pro firmy a instituce nebo vnitrofiremní jazykové kurzy v naší jazykové škole Cambridge School of English!

Online kurzy angličtiny pro firmy a instituce nebo vnitrofiremní jazykové kurzy v naší jazykové škole Cambridge School of English!

Aby společnost nebo jakákoli jiná instituce správně fungovala, je zapotřebí pravidelné školení v různých oblastech dovedností. Důležitými dovednostmi pro prakticky každé odvětví jsou dnes jazykové znalosti, zejména angličtina – jazyk mezinárodně používaný, díky kterému je možná spolupráce se zahraničními partnery a obsluha cizojazyčných klientů.


Z tohoto důvodu vám a vaší společnosti nabízí jazyková škola Cambridge School of English Online kurzy angličtiny pro firmy a instituce nebo jazyková školení v rámci společnosti, v mnoha vzorcích, s velkou svobodou výběru témat, rozvrhu a termínů – jsme tu proto, abyste se mohli učit v těch nejpohodlnějších podmínkách!

Online kurzy angličtiny pro firmy a instituce nebo vnitrofiremní jazykové kurzy v naší jazykové škole Cambridge School of English!

Čtěte dále a dozvíte se více o našich online kurzech angličtiny pro firmy!

Naše kurzy angličtiny a kurzy angličtiny online pro firmy a instituce nebo vnitrofiremní jazykové kurzy na Cambridge School of English probíhají virtuálně, jsou vedeny na všech úrovních dovedností (A1-C2) Obecná angličtina a Obchodní angličtina. 

 

Zde je přehled témat probíraných a vyučovaných na našich online kurzech obchodní angličtiny pro firmy:

 

 • prezentační dovednosti
 • vyjednávací schopnosti
 • psaní poznámek
 • vedení porady – vedení a řešení neshod
 • kulturní povědomí
 • řízení lidí/zdrojů/změn
 • marketing a branding
 • peníze a finance
 • prodejní jazyk
 • zločin bílých límečků;
 • obchodní gramatika a slovní zásoba;
 • zlepšené schopnosti porozumění a jasnější výslovnost;
 • větší verbální plynulost pro obchodní situace tváří v tvář;
 • obchodní komunikační dovednosti – korespondence/telefonování;
 • diskuse – vyřizování otázek;
 • aspekty podnikání – produkty, služby, marketing, finance atd.;
 • mezikulturní problémy;
 • náborová praxe a postupy;
 • politické problémy;
 • Vzdělávání a odborná příprava;
 • reklama a média;
 • vliv informačních technologií.
Online kurzy angličtiny pro firmy a instituce nebo vnitrofiremní jazykové kurzy v naší jazykové škole Cambridge School of English!

Proč jsou naše kurzy angličtiny online pro firmy a instituce nebo vnitrofiremní jazykové kurzy v naší jazykové škole Cambridge School of English tou nejlepší volbou pro vaši firmu?

 • Skvělý, kvalifikovaný pedagogický sbor – naši lektoři (rodilí i nerodilí mluvčí) jsou specialisté na výuku cizích jazyků, mají zkušenosti i z obchodu a dalších odvětví – díky tomu plně rozumí trhu, na kterém naši klienti působí;
 • Originální výukové materiály – přizpůsobené na základě jazykového auditu každé společnosti, kterou obsluhujeme – obohacují jazykový kurz, činí jej fascinujícím a zajímavým pro každého ze studentů;
 • Provedení jazykového auditu (písemný a ústní test) před zahájením kurzu – umožňuje přizpůsobit úroveň kurzu dovednostem studentů tak, aby se nikdo z nich necítil ztracený a zahlcený svou obtížností a hodiny přinášely optimální výsledky;
 • Naše kurzy, jejich téma a harmonogram závisí na vás a vašich potřebách  – jsme v těchto věcech flexibilnější než jiné jazykové školy na trhu; navíc lze na přání klienta upravit didaktický program v průběhu kurzu.
 • Naše zkušenosti – Cambridge School of English má bohaté zkušenosti se spoluprací s firmami a pořádáním kurzů angličtiny online i vnitropodnikových školení, o čemž svědčí náš dlouhý seznam klientů, kteří důvěřovali naší kompetentnosti a profesionalitě našich učitelů. Někteří z našich klientů jsou:
  • různá ministerstva
  • instituce EU „Frontex“
  • Koka-kola
  • Linux
  • Nestlé Waters
  • a mnoho dalších, běžně známých a respektovaných společností a institucí.

 

Pokud chcete, abychom pro vás a vaši společnost provedli perfektní kurz, kontaktujte nás zde: contact@cambridgeschool.online

Online kurzy angličtiny pro firmy a instituce nebo vnitrofiremní jazykové kurzy v naší jazykové škole Cambridge School of English!

Další kurzy obchodní angličtiny online na Cambridge School of English

Chcete-li se zdokonalit ve svém jazyce a odborných znalostech, abyste získali plat, povýšení na vyšší pozici, splnili si svůj sen o práci v zahraničí nebo navázali spolupráci s cizojazyčným partnerem – prohlédněte si naši nabídku individuálních kurzů obchodní angličtiny!

Online kurzy angličtiny pro firmy a instituce nebo vnitrofiremní jazykové kurzy v naší jazykové škole Cambridge School of English!

Individuální online lekce - Individuální online kurz obchodní angličtiny

Pokud potřebujete individuální přístup, flexibilní rozvrh, možnost samostatného studia prostřednictvím e-learningových platforem, pečlivě vytvořené výukové materiály, intenzivní a komplexní výuka obchodní angličtiny – naše individuální online kurzy obchodní angličtiny jsou perfektním způsobem, jak se učit. Osvojte si obchodní angličtinu a začněte ji používat na svém pracovišti!

Zaregistrujte se zde!

Online kurzy angličtiny pro firmy a instituce nebo vnitrofiremní jazykové kurzy v naší jazykové škole Cambridge School of English!

Online kurzy ESP – Specializované kurzy angličtiny pro pracující profesionály

Pokud se potřebujete naučit konkrétnější slovní zásobu v dané profesi, pokud chcete začít pracovat v zahraničí v konkrétním odvětví – přihlaste se do našeho Online kurzy ESP – Specializované kurzy angličtiny pro pracující profesionály, kde se prostřednictvím mnoha zajímavých a rozmanitých cvičení naučíte terminologii a fráze používané ve vaší branži a naučíte se je používat v reálných profesionálních situacích.

Zde jsou odvětví zahrnutá do našich online kurzů ESP – Specializované kurzy angličtiny pro pracující profesionály:

 • Angličtina pro obchodní prezentace
 • Angličtina pro jednání a vyjednávání
 • Angličtina pro telefonování a zasílání e-mailů
 • Dovednosti psaní v angličtině
 • Angličtina pro sektor zdravotnictví a lékařské profesionály
 • Angličtina pro logistiku a řízení dodavatelského řetězce
 • Angličtina pro právníky a právní profesionály
 • Angličtina pro bankovnictví a finance
 • angličtina pro lidské zdroje (HR)
 • Kurzy angličtiny pro energetický, ropný a plynárenský průmysl
 • Angličtina pro diplomaty a úředníky veřejné služby
 • Angličtina pro prodej a marketing
 • Angličtina pro finanční ředitele, manažery a specialisty pracující v oblasti financí s ambicemi
 • Angličtina pro cestovní ruch a pohostinství

Chcete-li se dozvědět více o našich online kurzech ESP – Specializované kurzy angličtiny pro pracující profesionály, klikněte zde.

A abyste se zaregistrovali a začali se učit, clhurá sem!

Online kurzy angličtiny pro firmy a instituce nebo vnitrofiremní jazykové kurzy v naší jazykové škole Cambridge School of English!

Online kurzy ESP – Specializované kurzy angličtiny pro pracující profesionály

Tento inovativní a moderní přístup k učení, který jsme vyvinuli ve spolupráci s naším partnerem Obchodní simulace EDUardo, umožňuje hraní rolí naučit se efektivně používat specializovaný a obchodní jazyk v realistických pracovních situacích.

 

Naše simulační balíčky jsou k dispozici v následujících tématech:

 

 

Naše simulační balíčky, stejně jako online kurzy ESP, to jsou perfektní způsob, jak procvičit své jazykové a odborné dovednosti, bez následků, v pohodlném a bezpečném prostředí.

 

Díky všem našim kurzům, včetně kurzů angličtiny online pro firmy a instituce nebo firemního jazykového vzdělávání na Cambridge School of English, zvýšíte vy a váš tým své schopnosti a dovednosti, otevře se vám nové příležitosti a budoucnost plná úspěchů!

 

Přidejte se k nám a začněte se učit!